Privacy

Privacyverklaring Indenhof

Bij Indenhof vinden we uw privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe wij die gegevens krijgen, voor welke doelen ze gebruikt worden, wat uw rechten zijn als consument en hoe je deze kunt uitoefenen. We zijn van mening dat de gegevensbescherming van essentieel belang is voor alles wat we doen. Persoonsgegevens van (voormalig) klanten en geïnteresseerden in onze producten en/of diensten, worden dan ook zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Indenhof kan persoonsgegevens van u verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens opslaan in onze database. Deze gegevens gebruiken we bijvoorbeeld om een voorstel te maken voor onze producten en/of diensten, met u te communiceren en/of u aan te melden als klant bij Indenhof. Indenhof kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van producten en/of diensten van Indenhof, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan Indenhof verstrekt.

Indenhof kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Verbruiksgegevens en meetdata;
• Aansluitgegevens;
• Betalingsgegevens;
• IP-adres;

Waarom Indenhof gegevens nodig heeft

Als u klant wordt bij Indenhof of als u een offerte aanvraagt voor een van onze diensten, hebben we uw gegevens hiervoor nodig. We gebruiken uw gegevens dus om de overeenkomst die we met u hebben uit te voeren en/of omdat u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken. Indien u niet bereid bent om uw gegevens met ons te delen, dan betekent dit dat u geen klant bij ons kunt worden.

Indenhof kan uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

• Het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst;
• Het aanbieden van een offerte;
• Het uitvoeren van de overeenkomst zoals het leveren van producten en/of diensten, het sturen van een factuur of om uw vraag over een product of dienst in behandeling te nemen;
• Het doen van een gepersonaliseerd aanbod;
Risicobeheer: Indenhof voert onder meer een analyse uit op het risico van niet nakoming van de betalingsverplichtingen – een krediet waardigheidscontrole;
• Analyse om de dienstverlening te verbeteren; Optioneel: marketingdoeleinden. U kunt zich voor de Indenhof nieuwsbrief inschrijven.

Indien u zich niet inschrijft, zult u geen nieuwsbrieven van Indenhof ontvangen.

Nieuwsbrief

Indenhof verstuurd elke maand een nieuwsbrief naar klanten die zich hiervoor hebben ingeschreven. In de nieuwsbrief vindt u o.a. het laatste nieuws van Indenhof, promoties en leuke win-acties. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt zich aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Hoe lang Indenhof gegevens bewaart

Indenhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bent u klant?

Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)

Bent u klant geweest?

Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht). Voor slimme meterstanden geldt dat deze drie maanden nadat de overeenkomst is beëindigd verwijderd worden.

Besluit u geen klant te worden bij Indenhof, maar heeft u wel gegevens bij ons achtergelaten? Dan worden deze één jaar bewaard en vervolgens verwijderd.

Delen met anderen

Indenhof verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Indenhof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Indenhof gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Voor meer informatie over de manier waarop wij gebruik maken van cookies, zie ons cookiebeleid.

Google Analytics

Indenhof maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Indenhof bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Indenhof te kunnen verstrekken en om ons informatie te geven over de effectiviteit van onze online campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Indenhof heeft hier geen invloed op.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar info@indehof.nl. Indenhof zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Een verzoek tot correctie van uw gegevens mag u sturen naar info@indenhof.nl

Beveiligen

Indenhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Indenhof heeft een privacybeleid en een informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid heeft tot doel het creëren van een uniforme en hoge mate van gegevensbescherming binnen Indenhof.

De website van Indenhof maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Met een SSL-certificaat zorgen we ervoor dat de gegevens die u invoert op onze site versleuteld verstuurd worden naar ons. Uw gegevens zijn daarmee voor externen niet te ontcijferen, hiermee is deze communicatie veilig. Zo borgen we dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook nemen wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Indenhof verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons.

Contactgegevens

Indenhof
Musschenbroek 27
6414 AB Heerlen
KvK 14049277
BTW NL001814553B16
T: 045-5708234
E: info@indenhof.nl
W: www.indenhof.nl

Wijzigen

Indenhof behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de actuele privacyverklaring op www.indenhof.nl

Heerlen, 04-01-2020